Griepziekmelding, wat mag de werkgever aan je vragen?

Er heerst nog steeds een griepepidemie in Nederland en België. Er zijn al veel mensen die zich ziek gemeld hebben bij hun werkgever. De werkgever wil dan weten wat je precies onder de leden hebt.

Maar je hoeft echt niet alles aan je werkgever door te geven, zeker als het om privacy gevoelige informatie ten aanzien van jouw gezondheid gaat. Je hoeft alleen de noodzakelijke gegevens te delen. Dit zijn gegevens die nodig zijn om te beoordelen of jij verder kunt met jouw werkzaamheden.

Wat mag een werkgever vragen bij een ziekmelding?

  • Het telefoonnummer waar je op te bereiken bent en jouw verpleegadres.
  • Hoe het zit met lopende afspraken of werkzaamheden.
  • Hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren.
  • Of je onder een vangnet bepaling van de ziektewet valt. Dit kun je vinden in jouw arbeidsovereenkomst.
  • Of de ziekte verband houdt met een bedrijfsongeval. De werkgever mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is.
  • Is er sprake van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. De werkgever kan dan de kosten die hij maakt, omdat je ziek bent, verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Als jouw werkgever andere vragen heeft, dan kan je aangeven dat je daar geen antwoord op wenst te geven. Mocht je hier vragen over hebben, neem contact op met unie.nl. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0345 851 963. Je kunt ze ook mailen via e-mailadres info@unie.nl.

 Bron: unie.nl

Post Author: Mélany

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *