Herkomst en betekenis van het woord Griep

Er bestaan twee theorieën over de herkomst van het woord griep.

Theorie 1

Het woord griep is ontleend aan het Frankische werkwoord grîpan (grijpen). De Franken heersten vanaf ongeveer 500 tot de negende eeuw over een groot deel van Europa, waaronder Frankrijk. Een deel van de Franken was afkomstig uit de Lage Landen en sprak een taal die een voorloper was van het moderne Nederlands. De oudste fase van het Nederlands wordt dan ook wel Oudnederfrankisch genoemd. Dat betekent dat wij het woord griep hebben teruggeleend: ons ‘grijpen’ is in het Frans gripper. Dat betekent: ‘pakken’, of ‘vastlopen’ zoals een motor. Daarvan is afgeleid: grippe , wat ‘klauw’ of ‘haak’ betekent. De klauwen van de griep.

Theorie 2

Griep zou ook een Slavische oorsprong kunnen hebben, want in het Russisch bestaat een werkwoord chripet , wat betekent: ‘hees zijn’, ‘hoesten’. Duitstaligen moeten ooit de benaming russischer Katarrh hebben gebruikt voor griep. Dat ondersteunde deze verklaring.

Definitie griep 1893

In het Nederlands is griep voor het eerst in 1873 genoteerd. In 1893 kon je het woord ook vinden in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, met de definitie: ,,Eene, vermoedelijk door atmospherische invloeden veroorzaakte epidemische ongesteldheid of ziekte, die zich somtijds plotseling vertoont, en zich met groote snelheid van plaats tot plaats uitbreidt (lat. febris catarrhalis epidemica ), in de laatste jaren vooral meer onder den naam van influenza bekend.”

In de negentiende eeuw had men dus al wel door dat de griep iemand plotseling kan treffen en dat de ziekte in golven komt. Dat de griep werd veroorzaakt door ,,atmospherische invloeden”, zeg maar van vocht en tocht is naar het rijk der fabels verwezen.

Definitie griep 2018

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). In het dagelijks spraakgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden ‘griep’ genoemd.

Bron: RIVM & Medisch contact

 

 

 

Post Author: Mélany

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *