Herkomst en betekenis van het woord Griep

Er bestaan twee theorieën over de herkomst van het woord griep.

Theorie 1

Het woord griep is ontleend aan het Frankische werkwoord grîpan (grijpen). De Franken heersten vanaf ongeveer 500 tot de negende eeuw over een groot deel van Europa, waaronder Frankrijk. Lees verder overHerkomst en betekenis van het woord Griep